YourDomain.Com © 2006                    

 

 

 

     NackaTerapi

           

 

 

NackaTerapi 

 

Jag heter Viveca Nordlander,

är auktoriserad socionom samt auktoriserad bildterapeut med grundläggande utbildning i psykodynamisk psykoterapi. Jag har en påbyggnadsutbildning i korttidspsykoterapi för ungdomar, Ericastiftelsen samt grundläggande utbildning i existentiell psykologi, Linköpings Universitet.

Jag är medlem i Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter, SRBt, för mer info se www.SRBt.se 

Mitt arbete på NackaTerapi sker under kontinuerlig handledning av leg. psykoterapeut, något som bidrar till att garantera kvaliteten vid terapeutiskt arbete.

 

NackaTerapi drivs i privat regi, men jag har även en ykesbakgrund med anställningar inom den offentliga sektorn.  

Jag har erfarenhet av att arbeta som;

 

  • skolkurator
  • behandlingsassistent på terapiskola för utåtagerande ungdomar
  • kurator på Ungdomsmottagning
  • socialsekreterare på en Ungdomssektion
  • socialsekreterare på en Familjesektion
  • Terapeut på NackaTerapi

       (tidigare Bildterapimottagningen 2006-2011)

         

 

Min yrkeserfarenhet bidrar till att jag är van att möta familjer i kris och även har en stor kunskap om vad samhället erbjuder vad gäller stöd och behandling för individer.

Jag har lång erfarenhet av att hantera konflikter samt att bemöta ungdomar som initialt kan känna ett motstånd till att söka hjälp utifrån. 

 

Kognitiv terapi ingår på ett naturligt sätt i samspelet kring bildens uttryck. Jag har utbildning inom existentiell psykologi som lämpar sig väl, då jag ofta möter klienter som uttrycker existentiella frågeställningar som

"-Vad är meningen med livet?"

Jag har även flera vidareutbildningar inom områden som barn- och ungdomsvård, gruppverksamhet, Anger Control Management, sexualitet, trauma & våld, sexuella övergrepp. 

 

Referenser

Lämnas gärna på begäran

 

 

 

 

 

Min Yrkesbakgrund

 

 

 

 

 

Viveca Nordlander

Auktoriserad socionom genom Nämnden för Socionomauktorisation.

Syftet med auktorisationen är att medborgaren som söker hjälp ska känna en ökad trygghet i att de möter en erfaren och duktig yrkesutövare.

 

Auktoriserad bildterapeut med grundläggande utbildning i psykodynamisk psykoterapi.

Medlem i Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter.

 

Nacka Terapimottagning har tecknat en Patient- & Ansvarsförsäkring genom Akademikerförbundet SSR.