YourDomain.Com © 2006                    

                                                             

 

 

 

     NackaTerapi

 

  

Sjukt viktigt

Sjukt viktigt
 

     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

Viveca Nordlander som är en av tre författare till Sjukt viktigt har lång erfarenhet av att möta unga som lider av obearbetad sorg. Sorg som kan handla om separation, sjukdom och dödsfall. Trauman och svåra händelser som ofta har sitt ursprung flera år tillbaka i tiden. Viveca strävar efter att barn som anhöriga inom vården i ett tidigt skede ska få ta plats och synas. Vivecas erfarenhet är att bildterapi är ett fantastiskt redskap som möjliggör att den läkande kreativa processen får utrymme.

Viveca beskriver; 

”Barn gestaltar ofta sina känslor i lek, teckningar och skapande. Det är här vi kan nå barnen, genom att lära oss hur barnet kommunicerar. Barnen måste få hjälp genom sorgen, ett stöd som befrämjar bearbetningen av förlusten. De behöver få möjlighet att reflektera kring den svåra situationen/ traumat i ett tryggt sammanhang. Pysselboken Sjukt viktigt är ett pedagogiskt redskap som uppmuntrar och vägleder barn och förälder att finna den bearbetande dialogen.”