YourDomain.Com © 2006                    

     NackaTerapi

Välkommen till NackaTerapi

en privat mottagning för barn, ungdomar och unga vuxna.

Jag heter Viveca Nordlander,

är auktoriserad socionom samt auktoriserad bildterapeut med grundläggande utbildning i psykodynamisk psykoterapi.

Jag har en påbyggnadsutbildning i korttidspsykoterapi för ungdomar, Ericastiftelsen samt grundläggande utbildning

i existentiell psykologi, Linköpings Universitet.

Jag är medlem i Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter, www.SRBt.se 

Mitt arbete på NackaTerapi sker under kontinuerlig handledning av leg. psykoterapeut, något som bidrar till att garantera kvaliteten vid terapeutiskt arbete.

 

F.om. april 2016 arbetar jag 1 dag/vecka på Astrid Lindgrens sjukhus som bildterapeut.

NackaTerapi drivs i privat regi, men jag har även en ykesbakgrund med erfarenhet inom den offentliga sektorn;

 

-skolkurator

-behandlingsassistent på terapiskola för utåtagerande ungdomar

-kurator på Ungdomsmottagning

-socialsekreterare på Ungdomssektion

-socialsekreterare på en Familjesektion

-terapeut på NackaTerapi samt godkänd anordnare av familjebehandling, Nacka kommun

(tidigare Bildterapimottagningen 2006-2011)

 

 

Min yrkeserfarenhet bidrar till att jag är van att möta familjer i kris och även har en stor kunskap om vad samhället erbjuder vad gäller stöd och behandling för individer.

Jag har lång erfarenhet av att hantera konflikter samt att bemöta ungdomar som initialt kan känna ett motstånd till att söka hjälp utifrån. 

Kognitiv terapi ingår på ett naturligt sätt i bildterapi och samspelet kring bildens uttryck. 

Jag har utbildning inom existentiell psykologi som lämpar sig väl, då jag ofta möter klienter som uttrycker existentiella frågeställningar som

"-Vad är meningen med livet?"

 

Jag har även flera vidareutbildningar inom områden som barn- och ungdomsvård, gruppverksamhet, Anger Control Management, sexualitet, trauma & våld, sexuella övergrepp. 

Viveca Nordlander

 

Auktoriserad socionom genom Nämnden för Socionomauktorisation.

Syftet med auktorisationen är att medborgaren som söker hjälp ska känna en ökad trygghet i att de möter en erfaren och duktig yrkesutövare.

Auktoriserad bildterapeut med grundläggande utbildning i psykodynamisk psykoterapi.

Medlem i Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter.

Nacka Terapimottagning har tecknat en Patient- & Ansvarsförsäkring genom Akademikerförbundet SSR.

Yrkesbakgrund

                                                             

           Mer information under fliken Alternativ  samt

           Workshops/ Skapa Glädje

Referenser

Lämnas gärna på begäran