YourDomain.Com © 2006                    

     NackaTerapi

Välkommen till NackaTerapi

en privat mottagning för barn, ungdomar och unga vuxna.

Att försöka sätta ord på sin situation och upplevelse är första steget mot en förändring. Samtal kan vara ett led till att upptäcka nya vägar och lösningsalternativ.

Min yrkeserfarenhet bidrar till att jag är van att möta familjer i kris. Jag har lång erfarenhet av att hantera konflikter samt att bemöta barn och ungdomar som inledningsvis kan känna ett motstånd till att söka hjälp utifrån. 

Det kan ofta upplevas svårt för barn och unga att uttrycka sina känslor. NackaTerapi erbjuder valmöjligheten, till ett lustfyllt skapande i kombination med samtal, dvs. bildkommunikation/ bildterapi. Det underlättar för att skapa en positiv, förtroendefull miljö i terapirummet. Det blir lättare att tala om svåra saker. Känslor kan kommuniceras både i ord och bild.

NackaTerapi arbetar även med korttidspsykoterapi, en samtalsmetod som är speciellt lämpad för unga i åldern 13-30 år. Samtalsterapin innebär 12 samtal, 1 gång/ vecka.

NackaTerapi erbjuder, utan kötider

Konsultationssamtal

Stödsamtal för barn, ungdomar, unga vuxna samt föräldrar

Bildkommunikation/Bildpsykoterapi för barn, ungdomar och unga vuxna.

Korttidspsykoterapi för ungdomar samt unga vuxna. Krissamtal

Familjebehandling med fokus på barn/ungdom

Gruppverksamhet med Bild och skapande i fokus

för Barn/ Unga vuxna med funktionsnedsättningar.

 

Viveca Nordlander, diplomerad bildterapeut har lång erfarenhet av att arbeta individuellt med barn samt unga vuxna med funktionsnedsättningar.

Förhoppningar finns att tv-programmet Lerins Lärjungar ökar intresset samt förståelsen för bildens fantastiska läkande kraft så gruppverksamheten kan starta inom kort.

 

Välkommen att ta kontakt vid intresse!

Välkommen!

Viveca Nordlander

Auktoriserad socionom genom Nämnden för Socionom-auktorisation.

 

Auktoriserad bildterapeut med grundläggande utbildning i psykodynamisk psykoterapi.

Medlem i Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter

 

Nacka Terapimottagning har tecknat en Patient- & Ansvarsförsäkring genom Akademikerförbundet SSR.

 

 

Aktuellt

Gruppverksamhet med

Bild och skapande i fokus för

Barn/ Unga vuxna med

funktionsnedsättningar.

 

                                                             

           Mer information under fliken Alternativ  samt

           Workshops/ Skapa Glädje