YourDomain.Com © 2006                    

     NackaTerapi

Välkommen till NackaTerapi

en privat mottagning för barn, ungdomar och unga vuxna.

 

Nackaterapi erbjuder vid intresse

 

Gruppverksamhet med Bild för Barn/Unga Vuxna med funktionsnedsättningar.

 

Bildgrupper ger deltagarna möjlighet att uttrycka sig genom lustfyllt skapande i kombination med samtal. Bildkommunikation är ett alternativt språk som tilltalar personer med funktionsnedsättningar, de har ofta en konstnärlig ådra, och här får de en bekräftelse på att man kan kommunicera med andra sätt än skriven text.

Bildkommunikation kan genom att bidra till deltagarnas sociala, känslomässiga, psykiska samt fysiska utveckling hjälpa unga att få bättre förutsättning en personlig utveckling.

Det är bildens strukturerande förmåga, dess jagstärkande, identitetsskapande samt mognadsfrämjande funktion som är grunden i arbetet.

 

Bildkommunikation bidrar till att Unga får

- Stärka sin självkänsla

- Stärka sin förmåga att koncentrera sig

- Utveckla sin språkliga kompetens

- Skapa mening och struktur i sina upplevelser

- Stärka sin kompetens när det gäller att planera och styra sina handlingar.

- Bearbeta upplevelser som kan påverka deltagarnas välbefinnande och utveckling negativt.

 

När gruppmedlemmarna delar erfarenheter med varandra kan de känna att de blir accepterade och får uppleva tillhörighet.

De som upplever sig ensamma, dras ut ur sin känsla av isolering och olikhet. Gruppens medlemmar får en upplevelse av samhörighet och de kan känna större tolerans mot sig själv och andra. Det kan också förbättra individens kommunikativa förmåga.

 

Vi träffas i en lugn, avslappnad miljö i ljusa fina lokaler på Kommunalvägen 1, Saltsjö-Boo.

 

Viveca Nordlander, diplomerad bildterapeut har lång erfarenhet av att arbeta individuellt med barn samt Unga vuxna med funktionsnedsättningar.

Förhoppningar finns att tv-programmet Lerins Lärjungar ökar intresset samt förståelsen för bildens fantastiska läkande kraft.

 

Välkommen att ta kontakt vid intresse!

Gruppen behöver minst fyra anmälda för att börja.

 

 

 

Gruppverksamhet med Bild i fokus

för Barn/Unga Vuxna med funktionsnedsättningar

                                                             

           Mer information under fliken Alternativ  samt

           Workshops/ Skapa Glädje